Menu

Vodena Varoš

 

Dobivši od Ugara nove zemlje, Despot Stefan je odlučio da srpsku prestonicu preseli iz Kruševca u Beograd. Bila je to godina 1404.

  

U želji da Grad Beograd ne bude samo vojna varoš, Despot Stefan gradi i Donji grad – Vodenu Varoš.

   

 

 


 

 

Nju naseljavaju trgovci i zanatlije – zidari, stolari, tesari, kovači, kamenoresci, vodeničari…

 


 

Mešale su se vojničke i ribarske porodice na ulicama, trgovima, ribljoj pijaci, radnjama i pekarama.